ราชภัฏโคราช ตามรอยพระราชดำริ พัฒนาผู้นำนักศึกษาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


ราชภัฏโคราช ตามรอยพระราชดำริ พัฒนาผู้นำนักศึกษาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรม ผู้นำนักศึกษาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติความรักความสามัคคีและบทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ณ ห้องโรงละครศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมในโครงการ จัดระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการเชิงบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสริมสร้างความรักความสามัคคีการเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมือง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี และกิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรู้ไส้เดือน การขยายพันธุ์ปลานิล การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ดำภูพาน ผักไร้ดินและผักอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักไล่แมลง ฯลฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่ายสุรนารี) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *